Obchodní podmínky 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na adrese www.dograce.cz, provozovatel Pavla Šatná, Žernov 119, 552 03 Česká Skalice, IČO: 63588421. Tyto obchodní podmínky se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a současně zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

    1. Základní pravidla nákupu 

  • Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH. 
  • Nákup je realizován až po řádném odeslání objednávky do systému provozovatele. 
  • Veškeré odeslané objednávky jsou považovány za závazné. 
  • Každá objednávka obdrží své registrační číslo (variabilní symbol), pod kterým bude vedena až do vyřízení. Při komunikaci uvádějte číslo objednávky. 
  • Nabídka a ceny jednotlivých položek platí obvykle do vyprodání zásob. Veškeré změny včetně cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání. 
  • Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. 
  • Všechny osobní údaje uvedené kupujícím při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů viz. bod 8 těchto obchodních podmínek. 

    2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách provozovatele www.dograce.cz/shop/. Při vytvoření objednávky kupující nejdříve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství a velikosti, způsobu dopravy a způsobu platby, kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem. Provozovatel potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím automatické e-mailové zprávy. 

    3. Doprava a osobní odběr zboží 

Způsob dodání zboží si kupující určuje sám z nabídky provozovatele. Náklady s tím spojené jsou hrazeny kupujícím. Osobní odběr je možný na Žernově v závislosti na domluvě a možnostech provozovatele pavla@dograce.cz

    4. Způsob platby a převzetí zboží 

Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod registračním číslem (variabilním symbolem) objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet provozovatele. V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce. 

    5. Potvrzení objednávky a expedice zboží 

Po odeslání závazné objednávky kupující obdrží automatický informační e-mail o zařazení objednávky do systému provozovatele. Zákazník bude informován o termínu vyrobení zboží.

    6. Vrácení nebo výměna zboží, vrácení peněz 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, s výjimkou atypického zboží vyrobeného dle přání zákazníka, tzv. „na míru“. U zakázkové výroby nelze uplatnit nárok na vrácení zboží do 14. dnů bez udání důvodu (§ 1837 písm. d/OZ). Nepoužité zboží může být v zákonem stanovené lhůtě bez jakéhokoliv problému kupujícím vráceno. Zašle-li kupující nepoužité zboží zpět do 14-ti dnů od data převzetí, může si je dle přání vyměnit za jiné zboží, nebo jej vrátit a nechat si své peníze zaslat zpět. Vrácené zboží nesmí vykazovat známky používání nebo praní a nesmí být poškozené nebo znečištěné, jinak nebude výměna nebo vrácení možné a zboží bude posláno zpět. Zboží k výměně kupující zašle jako obyčejnou zásilku (ne na dobírku) na adresu provozovatele : Pavla Šatná, Žernov 119, 552 03 Česká Skalice, spolu s kopií faktury a průvodním dopisem, kde specifikuje svůj požadavek ohledně vrácení peněz nebo výměny zboží. Peníze za vrácené zboží obdrží kupující na jím uvedený bankovní účet. Vrací–li kupující celou objednávku, vrácení peněz se vztahuje jak na cenu zakoupeného zboží, tak na poštovné. Zákonná lhůta na vyřízení žádosti kupujícího a vrácení peněz je do 14 dnů. V souladu s ustanovením paragrafu 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku hradí náklady na přepravu spojené s vrácením nebo výměnou zboží v rámci 14ti denní lhůty zákazník. Při první výměně zboží kupujícímu nebude účtováno žádné poštovné, platí pouze poštovné v rámci vrácení objednávky. V případě každé další výměny v rámci jedné objednávky bude kupujícímu již poštovné účtováno. 

    7. Reklamace zboží 

Každý zákazník e-shopu má nárok na reklamaci zboží ve lhůtě 24 měsíců od vystavení daňového dokladu. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30dnů od jejího uplatnění. Zboží k reklamaci kupující pošle jako obyčejnou zásilku (nikoliv na dobírku) na adresu provozovatele Pavla Šatná, Žernov 119, 552 03 Česká Skalice spolu s kopií faktury a průvodním listem popisujícím důvod reklamace. Veškeré reklamace budou přijímány pouze písemnou formou. Za vadu se nebude považovat změna materiálu odpovídající délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou, nebo nesprávným používáním výrobku. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodborným použitím zboží, mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením, poškození ohněm a jinými živly. Při zjištění závady je kupující povinen zboží přestat používat a ihned uplatnit reklamaci. Pokud tak neučiní a dojde následným používáním ke zvětšení závady, vystavuje se kupující riziku, že mu reklamace nebude uznána. 

    8. Ochrana osobních údajů 

Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž jsou jméno, příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu, telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu či pro provozování věrnostních či jiných programů. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.